Online prisgaranti plattform
Klient
| AI
| Maskinlæring
| OCR (Optical Character Recognition)
Tjenester
NDA Client
Vår klient er en norsk oppstart som hjelper kjøpere med å kreve refusjon dersom butikken senker prisen etter et kjøp. Ved å laste opp kvitteringen etter kjøpet kan kundene kreve differansen dersom prisen faller.
Prosjektbeskrivelse
Plattform sporer prisen over Internett og hjelper til med å få prisforskjellen automatisk.
Forretningsbehov
Appen ble brukt for å la folk dra nytte av pris match garantier. For å oppnå dette målet ønsket klienten å skanne brukerens kvitteringer for å spore priser ved å bruke Optical Character Recognition (OCR) teknologi i kombinasjon med AI og ML. Det automatiserte krav systemet hjalp også brukeren med å få refusjon etter behov.
Løsninger
Vi startet FoU-prosessen ved å finne det beste OCR-systemet (Optical Character Recognition) på markedet. Mange tester ble utført, og til slutt ble Google Vision AI valgt til å gjenkjenne data ene fra kvitteringer som vi skulle laste opp til systemet.
Med Google ML oppnådde vi kvitterings gjenkjennings resultater på mer enn 90 %. All kode ble skrevet ved hjelp av det åpne nett rammeverket Vapor Swift.
Nøkkelegenskaper
Samling av alle kvitteringer på ett sted
Gjenkjennelse av produkter, mengde og pris på hvert produkt i en kvittering. Totalpris og kjøps dato kan også gjenkjennes
Evne til å skanne og automatisk laste opp kvitteringer fra e-posten din, eller manuelt laste opp en pdf
Evne til å spore priser over
Internett
Automatisert kommunikasjon med butikker
Evne til å sende inn et digitalt krav på kundens vegne – rett fra brukerens e-post adresse
Evne til å håndtere refusjoner sikkert
Mulighet for raskt å koble til brukernes konto er for å få refusjon uten å måtte fylle ut konto detaljer manuelt
Forretningsmessig påvirkning
16 500 brukere
€1,4 millioner behandlede transaksjoner
Skalering av virksomheten i andre EU-land
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Snakk til oss