Den norske og ukrainske kulturen: Er vi virkelig så forskjellige?
Forholdet mellom Norge og Ukraina stammer fra perioden med Kievan Rus. Mange norske konger og adelsmenn bodde ved Kyiv-hoffet og deltok i kampene om nye land. Den felles historien varte i flere århundrer og påvirket mye av forholdet mellom Ukraina og Norge. Det er veldig interessant at på grunn av historiske hendelser har disse landene mye til felles i kultur, tradisjoner osv. To folkeslag som ved første øyekast ser ut til å være vidt forskjellige fra hverandre, er faktisk like. Så hva er forskjellene og likhetene mellom norsk og ukrainsk kultur? Og hva gjør vi i Outstaffing AS for kulturintegrasjon?
Historie
I følge en av teoriene var grunnleggeren av Kievan Rus prins Rurik som anses å være av skandinavisk opprinnelse. I dag er det allerede fastslått at de første skandinaviske herskerne var Askold og Dir, som ankom fra Novgorod til Kiev. Etter det kom også mange vikinger til ukrainske land. Her ble de enten individuelle kjøpmenn eller drev med utenrikshandel.
Det er flere koblinger mellom Norges historie og Ukrainas historie fordi under Vladimir den stores regjeringstid ble den norske kongen Olav Trygvasson oppdratt ved hoffet i Kiev. Men det mest betydningsfulle faktum i den felles historien var ekteskapet til Harald Hardraade og datteren til Jaroslav den vise Elizabeth i 1045. Det vennskapelige forholdet mellom Norge og Ukraina har bestått den dag i dag.
Nasjonale klær
Ved første øyekast har norske og ukrainske bunader ingenting til felles. Men det er ikke akkurat sant. For eksempel, i Ukraina, som i Norge, kan nasjonaldrakten variere og har sine egne funksjoner avhengig av region. Også på blusene til nasjonale kostymer i begge land er det broderi, som spiller en spesiell rolle. Det symboliserer forskjellige ting som er viktige for folket, reflekterer religionens preferanser, snakker om regionen. Det antas at det er broderi som fungerer som en talisman, beskyttelse mot ulykker, og også profetier om hell, rikdom og andre fordeler.
Helligdager
Det er mange ferier både i Norge og i Ukraina. Men hvis vi snakker om såkalte helligdager (når det er en fridag), er det flere slike helligdager i Ukraina. Men generelt er arbeidsdagene like i begge land.
Mat
Norske og ukrainske kjøkken er svært forskjellige. I Norge er kalde forretter, samt smørbrød, mer populært. Dessuten er smørbrød i dette landet en viss kunst. De er helt forskjellige, og kombinasjonen av ingredienser er noen ganger veldig overraskende. Og hvis det varme måltidet i Norge vanligvis er én gang om dagen, er Ukraina kjent for sine varme retter. Spesielt er det mange typer supper i det ukrainske kjøkkenet. Hvis vi snakker om likhet, er begge kjøkkenene forent av et stort utvalg av fiskeretter. Det viktigste er alles favorittsild med poteter.
Forretningsetikk og ledelse
Det er ikke typisk for nordmenn å ha utbrudd av aktivitet, de er kjent for å være rolige, på en eller annen måte flegmatiske og tilbakeholdne. De er ærlige, praktiske, kloke og selvsikre mennesker. Beherskelse i prat og stillhet er høyt verdsatt av nordmenn i motsetning til ekstravaganse og pratsomhet.

Tvert imot, i Ukraina liker folk virkelig sosialt samvær; de føler seg ikke sjenerte for å berøre personlige emner i samtale, noe som ikke alltid er passende. Dessuten, i motsetning til selvforsynte nordmenn, elsker ukrainere teamarbeid og delegerer myndighet på den mest spesifiserte måten. Hvis én person i Norge kan ha ansvaret for alt, er det mest sannsynlig at hver enkelt ansatt i Ukraina har sine egne spesifikke funksjoner som de holdes ansvarlige for.

Det er også forskjeller i forholdet mellom ledelse og ansatte. I Norge er alle mer eller mindre like, direktøren i en bedrift kan sitte i samme område med sine underordnede, spise lunsj sammen og så videre. I Ukraina er det ofte en klar differensiering av grupper avhengig av stilling: en sjef sitter nesten alltid på et eget kontor, seniorledere jobber også på et eget sted. Men hvis vi snakker spesifikt om selskaper i IT-sektoren, i Ukraina er de allerede nærmere de europeiske standardene for forretningsatferd og personalledelse.
Det er også visse forskjeller i samspillet mellom leder, team og ansatte med hverandre. I Norge gis oppgaver kort, noe som noen ganger fører til mange spørsmål. Men det er en vanlig oppfatning at hver ansatt bør være uavhengig og ta ansvar for midlene de velger for å fullføre en oppgave, så vel som for resultatet. I Ukraina er en oppgave satt så spesifikt som mulig, hvor alle stadier og nyanser er skrevet i detaljer. Dette gjør det mulig å få et best mulig resultat, men en slik detaljert bearbeiding av prosessen er svært tidkrevende. Nordmenn er mer avslappede i så måte. Også i Norge gir ledere sjelden negative tilbakemeldinger til en medarbeider direkte, og når de gjør det, vil de gjøre det så taktfullt som mulig, og det vil ikke høres ut som kritikk. For Ukraina er det vanlig å være så grei og åpen i vurderingen som mulig, så hvis en oppgave blir utført på feil måte, vil man få beskjed om det i utydelige ordelag med å forklare konkret hva som var galt. Og hvis ikke den emosjonelle delen vurderes, har denne metoden en veldig positiv innflytelse på arbeidseffektiviteten, og gjør det også mulig å unngå visse feil og forbedre resultatene i fremtiden.
Jobber sammen

Hos Outstaffing Inc er det representanter for ulike kulturer, inkludert norske og ukrainske. Og vi anser dette som vårt forhandlingskort og nøkkelen til suksess. Ettersom vi ikke sliter med forskjeller mellom to mentaliteter. Tvert imot, vi lykkes med å forene de to kulturene. Det lar oss bruke de beste og viktigste styrkene for å effektivisere arbeidet. Vi har norskkurs for ukrainske ansatte, som hjelper dem til å bedre forstå den norske kulturen og verdiene. Selskapet arrangerer også forretningsreiser slik at våre norske kunder og ukrainske ansatte kan møtes, bli kjent og skape et sammensveiset team. Hver ansatt føler seg som en del av kundens selskap; dette motiverer ansatte til å jobbe effektivt og gjøre sitt beste for å gi det beste resultatet for deres bedrift og team. Takket være samspillet mellom to kulturer er Outstaffing Inc en effektiv norsk virksomhet og sterk ukrainsk teammoral, erfarne norske ledere og høyt motiverte og kvalifiserte ukrainske ansatte.
Siste nytt
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Snakk til oss